Видео - 8 октомври 2014

Видео към лекцията "Telerik Testing Framework" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/0CoUPg2B9g4