Видео - 27 октомври 2014

Видео към лекцията "Мобилно тестване" от курса Software Quality Assurance - Part II - 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/uK2PIiNLFCc