Видео

Видео към лекцията "Въведение в Windows 8" от курса Февруари 2013 - Windows Store приложения с HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1kZQiLMZV1s