Видео

Видео към лекцията "Съхранение на данни на приложенията" от курса Февруари 2013 - Windows Store приложения с HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Dv0xqeB32qs