Видео

Видео към лекцията "Асинхронно програмиране с WinJS" от курса Февруари 2013 - Windows Store приложения с HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4qAvlxv8Xcc