Видео

Видео към лекцията "Имплементиране на Search Contract" от курса Февруари 2013 - Windows Store приложения с HTML, CSS и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=nWJsY4iZ0VA