КПК C# конвенции


0
По повод подреждането на елементите, намерих следното:

http://stackoverflow.com/questions/150479/order-of-items-in-classes-fields-properties-constructors-methods

According to the StyleCop Rules Documentation the ordering is as follows.

Within a class, struct or interface: (SA1201 and SA1203)

 • Constant Fields
 • Fields
 • Constructors
 • Finalizers (Destructors)
 • Delegates
 • Events
 • Enums
 • Interfaces
 • Properties
 • Indexers
 • Methods
 • Structs
 • Classes

Within each of these groups order by access: (SA1202)

 • public
 • internal
 • protected internal
 • protected
 • private

Within each of the access groups, order by static, then non-static: (SA1204)

 • static
 • non-static

Within each of the static/non-static groups of fields, order by readonly, then non-readonly : (SA1214 and SA1215)

 • readonly
 • non-readonly

An unrolled list is 130 lines long, so I won't unroll it here. The methods part unrolled is:

 • public static methods
 • public methods
 • internal static methods
 • internal methods
 • protected internal static methods
 • protected internal methods
 • protected static methods
 • protected methods
 • private static methods
 • private methods

The documentation notes that if the prescribed order isn't suitable --- say, multiple interfaces are being implemented, and the interface methods and properties should be grouped together --- then use a partial class to group the related methods and properties together.


Въпроса ми е, това подреждане правилно ли е, защото съм го спазил, а колегата който ми е проверявал домашното ми е написал съвсем различни неща в рецензията.
Също, какво мога да направя, ако се съмнявам, че домашното ми не е оценено правилно? Това да го оценя като не-полезно, достатъчно ли е?Отговори0
Трябва да е правилно, щом е упоменато на официално място.Като цяло StyleCop си следва конвенцийте от Microsoft, като ти проверява кода.

от encho.enevski (316 точки)