Привет,

Лекцията по "Висококачествени класове" от курса "Качествен програмен код - част 1" е преместена от петък, 17 март в сряда, 22 март от 18:00 ч.

Поздрави!