[Шаблони за дизайн] Оценяване на изпита


7

Привет колеги,

Време е за малко peer review.

Оценяването се състои от 49 въпроса, като някои от тях имат допълнителни пояснения, които е хубаво да прочетете внимателно. Максималният резултат, който можете да получите е 100 точки, а минималният е 0 точки.

Ще имате време да оценявате до 13:00 часа на 23 юни (петък).

Трябва да оцените коректно поне 10 изпита, за да получите пълния брой точки от оценяването. При некоректно оценяване ще бъдете санкционирани.

Авторското решение и условието можете да намерите тук.

Ако имате въпроси, shoot.

Поздрави и успех!
Отговори5

И забравих едно script-че да ви дам за проверка на това колко точки сте дали:

F12 и paste в конзолата 

(function(){ var all = document.getElementsByTagName('input'); var pattern = /([0-9]+\.[0-9])+\s+точ/i; var sum = 0; var checked = [].slice.call(all) .filter((x)=>x.type==='radio' && x.checked) .forEach((x)=>sum+=+(x.parentElement.innerHTML.match(pattern)[1])); return sum; })()


от vesheff (3697 точки)


4

Мисля че този критерии е малко подвеждащ така написан:

Engine class receives ILogger (interface) instead of FileLogger (concrete class).

Ако е направен Interceptor-a LogErrorInterceptor, на Engine class-a изобщо не му трябва Logger, както е и в авторското решение.


от ktsvetanov (705 точки)


4
Оправено е. Мерси за забележката.

от vesheff (3697 точки)


2
Има тест рекуаиермент срещу Logger.Fatal(), но в реалната задача логера викаше само Error() и в двата кетч блока.

от rosen.urkov (85 точки)


4
Оправено е. Мерси за забележката.

от vesheff (3697 точки)

0

There is implemented InfoInterceptor (It doesn't matter what is the exact name) which writes the invocation result on the console. It uses SimpleInterceptor and AfterInvoke method.

CommandProcessor is Intercepted with the InfoInterceptor in the NinjectManagerModule.

Грешно ли е ако е използван method interception - InterceptAfter?


от rosen.urkov (85 точки)