Правоъгалник


0

Имам следния проблем с една задача.

Да се декларира клас,описващ правоъгалник по кординатните точки на диагонала.

 Какво ще рече това от диагонала да изведа страните на правоъганика ли ?

ПС:Помагайте :) това част от задача .
Отговори0

Не знам синтаксиса на с++, но логиката е следната:

Правиш си клас Точка със полета x и y.

Ако се знае, че страните на правоъгЪлника трябва да са упоредни/пепрпендикулярни на координатната система е лесно:

ако диагонала е AB, построяваш ACBD, като C.x = B.x, C.y = A.y, D.x = A.x, D.y = B.y, след което си дефинираш правоъгълника като 4 точки.

Иначе имаш безброй много варианти, стига CD да е със същата дължина и средата и да съвпада със средата на AB.