[DSA] Резултати от курса


14

Критерии за оценките:

  • Взет - 44 студента
    • Изпит: не по-малко от 200 или
    • Общи точки: не по-малко от 45
  • Взет с отличие - 36 студента
    • Изпит: не по-малко 550 или
    • Общи точки: не по-малко от 65Отговори0
За невзелите ДСА то какво се случва. Предвижда ли се по- натам да има изпити отново, ако "да" кога, ако "не" въобще нещо предвижда ли се?

от Petur_Lulev (40 точки)


0
Няма да има други изпити по дса, новата програма е тотално различна и трябва да почнеш от начало, но пък е 6 месечна :)

от olebg (593 точки)

0
Виждам, че програмата пак се е променила и WebForms е отпаднал като курс. Знае ли се дали ще има курс по MVC и ако да - кога ще започне ?

от pdimova (256 точки)