Метод в клас с++.


0

Ако има някой който разбира с++ да помага как да извикам тоя метод FaceRet в main например 

ArrRetangle a;

t.FaceRet() ------тука в скобите какво да пиша че да тръгне.

Помагайте  спешно ми е :).

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

class ArrRectangle
{
private:
double x, y;

int *arr;
int size;
public:
ArrRectangle();
ArrRectangle(double a, double b,double c,double d);
void set();
void Out();
double FaceRet(ArrRectangle a, ArrRectangle b, ArrRectangle c, ArrRectangle d)
{

double  AC, CB;
c.x = b.x;
c.y = a.y;
d.x = a.x;
d.y = b.y;
double s;
AC = sqrt((a.x - d.x)*(a.x - d.x) + (a.y - d.y)*(a.y - d.y));
CB = sqrt((c.x - b.x)*(c.x - b.x) + (c.y - b.y)*(c.y - b.y));
s = AC*CB;
cout << s << endl;
return s;
}


};
ArrRectangle::ArrRectangle(double a, double b, double c, double d)
{

}

void ArrRectangle::set()
{
cout << "Stoinost za x" << endl;
cin >> x;
cout << "Stoinost za y" << endl;
cin >> y;
}
void ArrRectangle::Out()
{
cout << x << endl;
cout << y << endl;
}
ArrRectangle::ArrRectangle()
{

}
 

int main()
{
double a, b, c, d;
cin >> a >> b >> c >> d;
ArrRectangle t;
t.set();

t.FaceRet();;

return 0;
}
Отговори0

Здравей,

за да може да се компилира, трябва да сложиш 4 обекта от тип "ArrRectangle". 

Пак казвам, че така ще мина компилацията, вече какво искаш да постигнеш е друг въпрос.


от mitko100 (5 точки)


0

от Arnaudov_St (384 точки)