Критерии за оценките:

  • Взет - 5студента
    • Проект: не по-малко от 50 или
    • Общи точки: не по-малко от 45
  • Взет с отличие - 41 студента
    • Проект: не по-малко 85 или
    • Общи точки: не по-малко от 80