Гледам в момента видео за С#, може би това е първата лекция, в която се обясняват типовете данни. Не смятате ли, че би било по-лесно за разбиране ако курсистите предварително са запознати със следните теми:

1. Бройни системи и преминаване от една бройна система в друга;

2. Двоична бройна система. Основи на булевата алгебра.

3. Представяне на различните числата в двоична бройна система - прав, обратен, допълнителен код, BCD код, код с излишък 3 и т.н.