Курсът започва на 2014-11-16 и има по 1 лекция на седмица.
Участници: 57 присъствено и 0 онлайн.
Покажи програмата за курса

По време на обучението по алгоритмично програмиране учениците ще се запознаят с програмния език C++ и ще се научат да създават несложни програми. Занятията също ще ги подготвят за явяване на национални и официални състезания. 


За този курс
няма свободни места
Име на лекция Материали
1. 2015.02.15 Основи на аритметиката с дълги числа. Събиране и изваждане. Докладвай грешка в материал
2. 2015.02.08 Преобразуване на текст, съдържащ запис на число, към число Докладвай грешка в материал
3. 2015.02.01 Дължина на низ, слепване на низове, копиране на низове. Полезни готови средства (функции) за работа с низове. Докладвай грешка в материал
4. 2015.01.25 Низове Докладвай грешка в материал
5. 2015.01.18 Типът данни char. ASCII таблица. Преобразуване на букви от малки в главни и обратно Докладвай грешка в материал
6. 2015.01.11 Разбор на задачите от НОИ2015-1 Докладвай грешка в материал
7. Стек и начини за представянето му в C++
8. Числа на Фибоначи. Едномерни масиви. Докладвай грешка в материал
9. Цикъл for. Факториел. Прости числа Докладвай грешка в материал
10. Използване на if и while за намиране на максимум/минимум в редица от числа Докладвай грешка в материал

*Тук докладвайте само грешки в материалите към лекцията. За друг тип грешки използвайте формата за обратна връзка.