Видео - 11 април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Въведение в курса" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/srIliFumONY