Видео - 11 април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Promises и асинхронно програмиране" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/ipWcYewcFYc