Видео - 13 април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Консумиране на Web Services" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=imqHzb8GywY