Видео - 13 април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "HTTP & AJAX" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=k2RRWNvsXKQ