Видео - 18 април 2017 - Дончо

Видео към лекцията "Module loaders" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rodN5kz6UE4