Видео - 20 Април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Handlebars" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/yEsIen3uq9E