Видео - 20 Април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Web storages" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Zn6LFM-WGqY