Видео - 27 Април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Unit testing basics - Mocha, Chai, Jasmine" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/o8RKH0Gi_Ls