Видео - 27 Април 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Unit testing - Spies and Mocks with Sinon" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0Kw98DXVcqo