Видео - 2 май 2017 - Кристиян

Видео към лекцията "Workshop: Unit testing" от курса JavaScript приложения (април 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/oFcFfiChizE