Видео - 4 май 2017

Видео към лекцията "IT test - ден 1" от курса Училищна академия: Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PLb33WoQZKo