Видео - 5 май 2017

Видео към лекцията "IT test - ден 2" от курса Училищна академия: Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aTB4Ea5CEUE