Видео - 1 юни 2017 - Нина

Видео към лекцията "Взаимодействие човек-компютър - кратка история" от курса Взаимодействие човек-компютър - кратка история.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/KPaGpSZkNYg