Видео - 6 юни 2017 - Светлин и Васил

Видео към лекцията "UX интро" от курса UX интро.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/SWx6jFmdDHI?list=PLF4lVL1sPDSlOtCjsuQMwHGK_NUdfcLPE