Видео - 13 юни 2017

Видео към лекцията "Адаптивен дизайн. Дизайн за мобилни устройства." от курса Адаптивен дизайн. Дизайн за мобилни устройства..
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/keCLU5f9Gc4