Видео 18.11.2017г. - 16.00 часа

Видео към лекцията "Увод в координатите, запознаване с пищова, рисуване на правоъгълници (18/19.11.2017г.)" от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/iOvL413JGL4