Видео 18.11.2017г.

Видео към лекцията "Сбор на дълги числа - 18.11.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/_y3SDWBRrgY