Видео - 02.10.2016

Видео към лекцията "Създаване на променливи. Даване на стойност на променлива. - 19.11.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/EP8mwqUHDMo