Видео - 25.11.2017г.

Видео към лекцията "Променливи, игра Jetpack Joyride (25/26.11.2017г.)" от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/9MxXXibAkH8