Видео - 25.11.2017г.

Видео към лекцията "Лабиринт - 25.11.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/pcDzPn2PMOA