Видео - 26.11.2017г.

Видео към лекцията "Цикъл while( ), проверка if( ). - 26.11.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Pd5RIu1tUic