Видео - 02.12.2017г.

Видео към лекцията "Проверка if, игра Jetpack Joyride (02/03.12.2017г.)" от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/wH3iKC3VPBE