Видео - 03.12.2017г.

Видео към лекцията "Рисуване на фигури, вложени цикли while( ) - 03.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/0lf7jnYldTI