Видео - 09.12.2017г.

Видео към лекцията " Игра Guitar Hero, еlse, още знаци за сравнение - 09/10.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/FxYhxPxTcSE