Видео - 10.12.2017г.

Видео към лекцията " Още рисуване на фигури, % - остатък при деление, else - 10.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/s5sgj-h2UGw