Видео - 09.12.2017г.

Видео към лекцията "Шахматна дъска - Есенен турнир - 2012 зад. D3 - 09.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/v2vWlXmT_54