ВИдео - 16.12.2017г.

Видео към лекцията "Красива таблица, НОИ 2014 задача D3 - 16.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/GPq-ExNt384