Видео - 17.12.2017г.

Видео към лекцията "НгОД, прости числа, алгоритъм на Евклид - 17.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/vjrC9hBsJtA