Видео - 24.12.2017г.

Видео към лекцията " Проверка, дали точка е в правоъгълник - 24.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/tgBW_YGogCY