Видео - 23.12.2017г.

Видео към лекцията "Проверка за сблъсък на правоъгълници - 23.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 24+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/OVbHh6gB58U