Видео - 24.12.2017г.

Видео към лекцията "Игра FruitNinja, проверка за сблъсък между плода и мишката - 23/24.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/oxYZI9qUnvc