Видео - 30.12.2017г.

Видео към лекцията "Игри начинаещи - новогодишна школа. 30/31.12.2017г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/wr7hMk7wxoo