Видео - 06.01.2018г.

Видео към лекцията "Игра Pong, отскачане на топчето от стената - 06/07.01.2018г." от курса Разработка на игри – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/oCACdXwgMK8