Видео - 31.12.2017г.

Видео към лекцията "Редици, рисуване на фигури - 31.12.2017г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/MxUT-r2EcxI