Видео - 07.01.2018г.

Видео към лекцията "Масиви - 07.01.2018г." от курса Алгоритмично програмиране – Явор Никифоров – Урок 0+ (ноември 2017).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/-2tf4jpwWpc